Logi sisse

Enne registreerumist palun kinnitage, et te pole robot
Logged in as . Log out ?

Käesolevaga kinnitan, et olen teadlik, et kogu informatsioon, mis StarArena.show lehele sisenedes mulle tutvumiseks avaldatakse, on konfidentsiaalne ja mõeldud tutvumiseks vaid mulle.

Kinnitan, et ei levita seda mingis vormis ega kujul, muuhulgas tähendab see kopeerimist, edasi saatmist, väljatrükkide kopeerimist jmt.

Kinnitan, et ei anna kellelegi teisele kasutamiseks oma lehele sisenemiseks mõeldud kasutajanime ja salasõna.

Mõistan, et kõik, kes peaksid minu arusaamise ja soovi kohaselt saama eeltoodud informatsiooniga tutvuda, peavad eelnevalt ennast lehel iseseisvalt registreerima ja saama lehe omanikult ametlikud juurdepääsud ning sisenema informatsiooniga tutvumiseks lehele alati enda nimega.

Kinnitan, et ei anna lehel avaldatud info kohta mingeid avalikke kommentaare ega jaga seda ei suuliselt ega kirjalikult meediaga ilma Muusikapark OÜ kirjaliku loata.

Kinnitan, et mõistan, et ülaltoodust mittekinnipidamine rikub informatsiooni- ja veebileheomaniku Muusikapark OÜ õigusi ja on ebaseaduslik.